mgr Klara Francuz-Matwiejczyk

FIZJOTERAPEUTA

Absolwentka Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Logopedii z audiologią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Interesuje się zaburzeniami w obszarze ustno- twarzowym i problemami związanymi ze stawem skroniowo-żuchwowym, bólami głowy, problemami z gryzieniem, żuciem i połykaniem u dorosłych i dzieci oraz zaburzonymi funkcjami prymarnymi u niemowląt. W swojej pracy łączy wiedzę z zakresu fizjoterapii oraz logopedii. Jest również terapeutką integracji sensorycznej. W swojej pracy wykorzystuje także metodę czaszkowo-krzyżową.

Ukończone kursy to m.in.:
• CRAFTA® – Akademia terapii czaszkowo- twarzowej.
• I i II stopień terapii czaszkowo- krzyżowej.
• Terapia ustno- twarzowa u dzieci i dorosłych.
• Wczesna diagnoza i stymulacja.
• Kinesiotaping KT1/KT2.
• Kinesiotaping w logopedii.
• Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Diagnoza i terapia.
• Integracja sensoryczna I i II stopień.
• Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt 0-12 miesięcy.
• Badanie i terapia tkanek miękkich.

Mgr Magdalena Bogucka

FIZJOTERAPEUTA

Absolwentka fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Główne zainteresowania zawodowe to możliwości wykorzystania fizjoterapii u pacjentów z problemami w obrębie układu stomatognatycznego, bólami głowy i dolegliwościami bólowymi kręgosłupa. Uczestniczka obecnie pierwszej w Polsce edycji szkolenia OMT wg koncepcji Maitland, zrzeszającego jedynie wysoce wykwalifikowanych terapeutów. Wśród metod pracy znajduje się m.in. terapia manualna według koncepcji Maitland®, IMTT® punkty spustowe, ESP – muscle balance, kinesiology taping. Terapeutka metody CRAFTA® – Akademii Terapii Czaszkowo-Twarzowej, nauczającej światowego standardu w terapii. Od lutego 2017 roku również certyfikowana asystentka tej metody w szkoleniu fizjoterapeutów w Polsce i na świecie.