Dr Dymitr Kostrica

NEUROLOG

Absolwent Narodowego Uniwersytetu Medycznego we Lwowie.
Członek międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń neurologicznych (EFNS, PTN).
Brał udział w licznych kursach i szkoleniach zagranicznych. Posiada szerokie doświadczenie
kliniczne w zakresie diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób neurologicznych:
– nerwowomięśniowe,
– demielinizacyjne,
– pozapiramidowe,
– padaczka,
– choroby uwarunkowane genetycznie i o podłożu naczyniowym,
– choroby kręgosłupa,
– bóle i zawroty głowy,
– migrena
Interesuje się nowoczesnymi metodami diagnostyki obrazowej i stanami chorobowymi
z pogranicza psychiatrii i neurologii.
Włada pięcioma językami (polski, angielski, rosyjski, ukraiński, hiszpański).

Absolwent Narodowego Uniwersytetu Medycznego we Lwowie.
Członek międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń neurologicznych (EFNS, PTN).
Brał udział w licznych kursach i szkoleniach zagranicznych. Posiada szerokie doświadczenie
kliniczne w zakresie diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób neurologicznych:
– nerwowomięśniowe,
– demielinizacyjne,
– pozapiramidowe,
– padaczka,
– choroby uwarunkowane genetycznie i o podłożu naczyniowym,
– choroby kręgosłupa,
– bóle i zawroty głowy,
– migrena
Interesuje się nowoczesnymi metodami diagnostyki obrazowej i stanami chorobowymi
z pogranicza psychiatrii i neurologii.
Włada pięcioma językami (polski, angielski, rosyjski, ukraiński, hiszpański).