Lek. Wojciech Jankowski

CHIRURG ORTOPEDA-TRAUMATOLOG

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W kwietniu 2015 roku ukończył specjalizację z dziedziny ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W latach 2007­2015 pracował w Oddziale Chirurgii Urazowo­ Ortopedycznej WSCU św. Anny w Warszawie, gdzie zdobywał doświadczenie w zakresie leczenia zachowawczego i operacyjnego pacjentów z urazami mięśniowo ­szkieletowymi oraz schorzeniami ortopedycznymi.

Wykonuje samodzielnie badania usg narządu ruchu, wykorzystuje obrazowanie usg przy wykonywaniu trudnych iniekcji układu ścięgnisto­mięśniowego i kostno­stawowego.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz międzynarodowych towarzystw branżowych m.in. AO, AAOS, PFAS.

Czynny uczestnik szkoleń i konferencji krajowych i zagranicznych.

Zainteresowania: piłka nożna, wspinaczka wysokogórska.

Lek. Wojciech Jankowski

CHIRURG ORTOPEDA-TRAUMATOLOG

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W kwietniu 2015 roku ukończył specjalizację z dziedziny ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W latach 2007­2015 pracował w Oddziale Chirurgii Urazowo­ Ortopedycznej WSCU św. Anny w Warszawie, gdzie zdobywał doświadczenie w zakresie leczenia zachowawczego i operacyjnego pacjentów z urazami mięśniowo ­szkieletowymi oraz schorzeniami ortopedycznymi.

Wykonuje samodzielnie badania usg narządu ruchu, wykorzystuje obrazowanie usg przy wykonywaniu trudnych iniekcji układu ścięgnisto­mięśniowego i kostno­stawowego.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz międzynarodowych towarzystw branżowych m.in. AO, AAOS, PFAS.

Czynny uczestnik szkoleń i konferencji krajowych i zagranicznych.

Zainteresowania: piłka nożna, wspinaczka wysokogórska.